Przewód gazowy – co ile czasu trzeba go wymieniać?

Gaz jest stosunkowo popularnym źródłem energii. Wykorzystuje się go do ogrzewania domów, napędzania pojazdów czy w kuchni podczas gotowania.

Oprócz tego gaz jest substancją wybuchową, wobec tego konieczne jest prawidłowe obchodzenie się z nim. Należyty montaż przewodów gazowych wpływa na efektywność całego systemu i zapewnia bezpieczeństwo.

Przewody gazowe LPG muszą być także cyklicznie konserwowane i poddawane sprawdzeniu. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie części składowe układanki – membrana gazowa, filtr do butli gazowej – działają bez zarzutów i nie stanowią zagrożenia.

Jak powinna działać dobrze zamontowana instalacja gazowa?

Energia płynąca z gazu jest często wybierana głównie ze względu na swoją cenę. Z drugiej strony, co jakiś czas słychać o usterkach tychże instalacji, co czasem niesie tragiczne skutki. Wypadki z udziałem gazu przeważnie mają jedną przyczynę – przestarzałe lub źle zamontowane elementy.

By instalacja gazowa mogła realizować swoją funkcję, a przy tym być bezpieczna niezbędne jest przyłączenie wszelkich przewodów i węży. Tego rodzaju instalacja składa się z licznych elementów – kluczowe jest sprawne podłączenie ich wszystkich.

Dzięki dobrze wykonanej pracy możliwe jest dopasowanie kolektorów dolotowych z przewodami gazowymi, a tych z listwami wtryskowymi. Należyte przejście przez ten proces zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale też znacząco wpływa na pobór energii, a co dalej na wysokość rachunków za gaz.

Wobec tego najlepiej jest zatrudnić specjalistę, który jak ryba w wodzie odnajduje się w świecie jakim są przewody gazowe, membrana gazowa czy filtry do butli gazowej.

Jakie części wchodzą w skład instalacji gazowej?

Jak zaznaczono wyżej, instalacja gazowa to sprawa wymagająca specjalistycznej wiedzy i zachowania wszelkich procedur. Kiedy interesuje nas pobór i korzystanie z gazu w domowych warunkach niezbędne jest załatwienie wymaganych formalności.

Aby móc korzystać z instalacji gazowej potrzebne jest złożenie wniosku o zezwolenie. Do takowego pisma oddawanego w odpowiednim urzędzie należy załączyć szereg dokumentów i opinii. Są to m.in. akt notarialny potwierdzający własność mieszkania, projekt instalacji oraz zielone światło od kominiarza.

Po załatwieniu tego etapu można zamówić ekipę, która zorganizuje wszystkie elementy i dobrze zainstaluje gaz. Instalacja gazowa składa się z wielu podzespołów, do najważniejszych zaliczamy:

  • przewody gazowe – wielowartstwowe przewody, które prowadzą gaz do medium. Łączą butle z gazem z przyrządami, które umożliwają bezpośrednie go wykorzystanie. Wedle zaleceń producentamuszą być wymieniane co co kilka lat.
  • membrana gazowa – wszechstronny element instalacji, który pozwala utrzymać należyte ciśnienie w przewodach, a także oddzielić szkodliwe związku chemiczne.
  • filtr do butli gazowej – dzięki działaniu filtrów gaz wpłynnej formie podlega jest oczyszczaniu. Dzięki temu blokowane są groźne dla zdrowia substancje.

Oczywiście to tylko kilka z elementów instalacji gazowych. Jest ich znacznie więcej i wszystkie są ważne.

Kto może pomóc nam w wymianie przewodów gazowych?

Poziom skomplikowania takich instalacji wymaga pracy zawodowców.

Warto zrobić rozeznanie wśród firm zajmujących się gazownictwem w okolicy. Praktycznie każda firma powinna bez problemu być w stanie pomóc zarówno przy planie, jak i przy ostatecznym montażu.